anlita fullstack-utvecklare

Anlita kvalificerade och produktiva full-stack utvecklare till ditt team. Alla våra utvecklare är noga utvalda och tränade experter inom båda front-end och back-end utveckling för såväl mobila applikationer som webb. Som rekryterare inom it har du ett stort utbud av skickliga programmerare att välja mellan, upplärda av de vassaste instruktörerna vi kunnat hitta i Sverige.

Att rekrytera en full-stack utvecklare är enkelt

Steg 1: Hör av dig till oss med dina behov. Berätta vilka krav ni som organisation ställer på utvecklare och hur många ni behöver. Du kan anlita enskilda utvecklare eller ett helt team. Våra kunniga instruktörer har god förståelse för dina behov och hjälper dig hitta en perfekt kandidat.

Steg 2: Bli introducerad till våra handplockade experter som bäst kan motsvara dina behov. Välj mellan kvalificerade kandidater och intervjua de som bäst kan hjälpa din organisation.

Steg 3: En vältränad full-stack utvecklare placeras i ditt team under 12 månader som konsult anställd av SALT. Utvecklarna blir tidigt en självklar del av teamet och är snabbt självgående. Timkostnaden ligger under marknadspriset för juniora IT-konsulter. Efter tolv månader kan våra kunder ta över anställningen av våra utvecklare utan utköpskostnad.

Vad kan du förvänta dig när du rekryterar en utvecklare

Vår ansökningsprocess ställer högra krav på utvecklare, av ca 1 000 kandidater som söker till utbildningen blir endast 30 personer antagna. De som klarar den intensiva utbildningen kan sedan sömlöst gå in i ett utvecklingsteam och börja jobba effektivt.

Efter avslutad utbildning är våra utvecklare fullfjädrade fullstack-utvecklare med inriktning på webb och mobil-utveckling. Vad de lär sig kommer alltid att anpassas efter hur marknaden och efterfrågan ser ut, och de kommer alltid vara drillade i de senaste teknologierna. Här är några av de färdigheter våra utvecklare lär sig på SALT.

Back-end .NET

 • GraphQL
 • SQL Server
 • AZURE
 • WebAPI
 • .NET (.NET Core)

Back-end JavaScript

 • Express
 • MongoDB
 • PostgreSQL
 • GraphQL
 • Node

Front-end .NET

 • Blazor
 • ASP.NET MVC
 • React
 • CSS (BEM)

Front-end JavaScript

 • Gatsby/Next.js
 • Dom-manipulation
 • Redux
 • CSS (BEM)
 • React

General development tools

 • AWS
 • Azure
 • Netlify
 • Docker
 • Visual Studio
 • .NET
 • Mocha/Jest
 • Git
 • npm/Yarn

General principles of development

 • DevOps
 • UX
 • Agile
 • Scrum
 • Working in teams
 • REST API
 • TDD
 • Mob Programming

Languages

 • HTML5
 • CSS3
 • C#
 • JavaScript/ES6

Fördelarna med att anlita en full-stack developer från SALT

Skickliga kodare i social miljö

Våra utvecklare är inte bara tekniskt skickliga utan även tränade i att hantera och anpassa sig till en modern arbetsplats. På SALT vill vi utmana bilden av utvecklare som en isolerad och avskärmad del av organisationen. Istället främjar och värderar vi social interaktion, kommunikation och professionellt samspel mellan olika team inom organisationen. Våra utvecklare inspireras att bidra till en god arbetsmiljö, det gör att du får en produktiv och uppskattad tillgång till ditt team från dag ett.

Full-stack utan risk

Efter utbildningen hyr vi ut utvecklarna till våra kunder under tolv månader, ett så kalla konsultår. Utvecklarna blir tidigt en självklar del av teamet och är snabbt självgående. Det gör att du som rekryterar inom it slipper långa anställningsprocesser och riskabla anställningsformer. Under 12 månader har du möjligheten att utvärdera och testa våra utvecklare, därefter har du möjligheten att ta över anställningen av våra utvecklare utan utköpskostnad. Under konsultåret gäller en ömsesidig uppsägningstid om en månad.

Förtroende från branschledande företag

Bemanning och rekrytering inom IT är tidskrävande och svårt. Det gör att många företagsledare, rekryterare eller team-leaders från framstående företag istället ger SALT förtroendet att hitta och träna kvalificerade full-stack utvecklare till sina organisationer.

Vår idé bygger på att minimera tiden som hiring managers och medlemmar i utvecklingsteamet behöver lägga på att ta in en junior utvecklare. Under vår utbildning drillas våra utvecklare i agila metoder och arbetssätt för att redan från start kunna bli en produktiv medlem i varje utvecklingsteam.

"De gjorde bättre ifrån sig än studenter från liknande utbildningar" Peter Bergenwald
Engineering director, Klarna

"Vi vill forma våra utvecklare, och det kräver en vilja att lära sig och att bli bättre hela tiden. Utvecklarna från SALT förkroppsligar de egenskaperna." Kristaps Rikans
Regional Managing Director, Ubiquiti

"Båda våra har kommit igång imponerande snabbt och över förväntan" Jonas Cedenwing
CTO, Telness

Legal